Bildebank

Inkognito nyheter!

0%

  Vi oppgraderer stadig fotostudioet vårt!
  Nå til 360 grader fotografering!

  I denne enheten kan vi fotografere produktet i 360 grader.
  På den måten kan brukeren selv rotere bildet og se objektet fra alle kanter.

  Har du behov for fotografer, grafisk design, matstylist, kokk eller digital assistanse?

  Kontakt Inkognito her.

  Betingelser for bruk av Coop Arkiver
  For tilgang til arkivene kontakt:  nicolay@inkognito.no

  INFO 
   
  Foto til Bildebank - Våre retningslinjer

  Følgende er generelle retningslinjer for materiale Inkognito tar imot.

  Er du i tvil, send spørsmål til fotoarkiv@inkognito.no

  1. KRAV TIL BILDEMATERIELL TIL INKOGNITOS BILDEBANK

  Krav til fotografering og motiv

  • Mest mulig nøytral bakgrunn og lyssetting. Innendørs fotografering må            utføres med lys beregnet for fotografering (ikke lysstoffrør etc.).

  • Farge/reflekser fra bakgrunn/omgivelser skal ikke vises i motivet.

  • Hele produktet skal være med.

  • Motivet skal fylle mest mulig av bildeflaten.

  • Bildet skal være mulig å frilegge (gjelder packshots).

  • Produktet må være fotografert rett forfra (gjelder packshots).

  Krav til digitale bilder

  • Oppløsning skal være 300 dpi i den størrelse bilde skal brukes (1:1).

  • For packshots vil det si ca. 25Mb ukomprimert for A4, for miljøbilder ca.          50Mb (A3).

  • Bildet skal ikke være «kunstig» forstørret ved hjelp av Photoshop eller              annen software.

  • Standard filformat; TIFF eller JPEG (med lav komprimering/høy kvalitet)

  • Bilder hentet fra nettsider, PowerPoint, Word eller lignende kan ikke brukes    til trykksaker.

  Fargerom

  RGB med angitt (tagget) ICC-profil. Foretrukket profil er Adobe RGB.

  Krav til kamera

  Bruk kamera beregnet til profesjonelt/semiprofesjonelt bruk – ikke mobiltelefon eller billige kompaktkamera.

  Krav til produkt levert til fotografering

  Produkt/pakning må være så pen som mulig, ikke brettet, skrukkete eller ødelagt på noe vis og uten mispass i trykk.

  Retur av materiell

  Alt materiale som må returneres skal være tydelig merket, og ev. frist for retur må oppgis sammen med returadresse.

  2. OVERFØRING

  Det er viktig å inkludere så mye og så fullstendig informasjon som mulig om materiellet som blir levert.

  Materiell sendes Inkognito AS pr:

  • http://filer.inkognito.no (Ubegrenset filstørrelse), eller

  • E-post (maks. 50Mb)

  Nedenfor er en liste over ønsket informasjon. Jo mer av dette det er mulig å opplyse om, desto bedre:

  Oppdragsinformasjon

  • Kontaktperson

  • Ev kontaktperson Inkognito

  • Hvilke jobber bildene skal brukes til

  • Ev returadresse og frist for retur for tilsendte vareprøver

  Informasjon om produkt

  • GTIN-nr. (EAN). (Viktig!)

  • Coop varenr.

  • Komplett produktbeskrivelse (inkl. varemerke)

  • Varegruppenr. (iflg. standard EAN Norge)

  • Varenr. leverandør

  • (Produsent/leverandør)

  • Ev. copyright

  • Ev. begrenset bruksrett (i tilfeller der et bilde kun kan brukes til én spesiell      jobb)

  • Ev. kampanjeperiode

  Viktig! Uansett hvordan informasjonen oversendes, må den henvise til det materiellet som mottas. Det må være enkelt å sette produkt/bilde i forbindelse med tilhørende informasjon.

  3. ENDRINGER I SORTIMENT/PAKNINGSDESIGN

  Inkognito er ikke ansvarlig for å innhente informasjon som er nødvendig for å sikre at det ikke ligger bilder av gamle/utgåtte produkter eller produkter med gammel design tilgjengelig i bildebanken. For å sikre at alle produktfoto er oppdatert, må Inkognito informeres om endringer i Coop-sortiment/pakningsdesign av enten Coop eller hver enkelt produktleverandør.

  Endringer meldes til: fotoarkiv@inkognito.no

  Merk!

  • Ved endringer må Inkognito informeres noe i forkant, da produksjonstiden på f.eks. kundeaviser er 2-3 uker.

  • Enkelte endringer kan skje over tid, eksempelvis når en vare med gammelt design selges ut i butikk samtidig som ny vare lanseres. Det er viktig at Inkognito er godt informert om overgangsperioden, i tillegg til ønsket tidspunkt for endring i bildebank/bruk til annonsemateriell.

  Inkognito tilbyr også gjennomgang av eksisterende bilder fra enkeltleverandører dersom dette er nødvendig.

  Levering av materiale

  Filoverføring

  Send oss filer her

  http://filer.inkognito.no

  Annonsemateriell til magasinet Coop Medlem

  Formater og sending av materiell til magasinet Coop Medlem

  Nettoformater (b x h):

  •    2/1 side: 436 x 297 mm

  •    1/1 side: 218 x 297 mm

  •    1/2 side: 218 x 149 mm

  Dette er satsflaten. Ev. utfallende trykk legges på med minimum 3 mm. Rammer og bakgrunner som ikke skal være utfallende bør ligge minimum 5 mm innenfor nettoformatet.

  Tekst må ligge minimum 10 mm innenfor. Beregn 2 x 1 mm ekstra bokstav- eller ord-mellomrom i ryggen ved oppslag over to sider.

  Originalmateriell

  Materiellet skal leveres som PDF/X-1a- eller PDF/X-4-dokumenter. Ev. oppslag skal leveres som enkeltsider. Filene skal ikke inneholde spotfarger.

  Trykkprofil

  Korrekt ICC-profil for Coop Medlem er ‘ISO Coated v2 300%’.

  Den kan lastes ned her:

  http://www.stibographic.com/media/86459/ISOcoated_v2_300_eci.zip

  Overføring av filer

  Overfør her eller per e-post til coopmedlem@inkognito.no

  NB! Husk å merke sendingen tydelig med hvilket nr. av Coop Medlem det skal brukes i.

  Postadresse

  Inkognito AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo.

  Merk sendingen «Coop Medlem nr. XX»

  Tekniske spørsmål/kontakt

  Lars Aas 22121824 e-post eller Håvard Graudo 22121827 e-post

  1. LEVERING AV FILER - TEKNISK
  Trykkoriginaler

  Ferdig materiell er PDF-dokumenter. Bruk PDF/X-1a eller PDF/X-4 som standard, uten spotfarger. En side per dokument med passmerker, skjæremerker og ev. utfallende trykk. Ta kontakt med Inkognito for korrekt ICC-profil for jobben. Disse spesifikasjonene er beregnet på de som leverer ferdig materiell til oss for trykkformidling. Se egen side for annonser til magasinet Coop Medlem.

  Dokumenter

  Trykkoriginaler skal leveres som PDF-dokumenter, PDF/X-1 eller PDF/X-4. Ev. oppslag skal leveres som enkeltsider og ikke som oppslag. Ønsker du å levere i andre formater enn PDF, kan vi ta ferdiggjøring. I slike tilfeller gjelder vanlige timesatser. Vi kan behandle de fleste grafiske formater.

  Fonter

  Alle fonter skal integreres i PDF-en.

  Farger

  Ved 4-fargetrykk skal farger angis som prosessverdier og ikke være merket som spot-farger. Bilder skal separeres med korrekt ICC-profil, hvis ikke spesielle effekter/motiver krever noe annet.

  ICC-profiler

  Fotografiske bilder skal separeres med trykkprofilen for trykkeriet/papiret det skal trykkes på. Ta kontakt med Inkognito for rett profil for jobben.

  Stanseriss

  Ved firkantede trykksaker skal det ikke ligge stanseriss i trykkoriginalen. Trim box angir da netto. Ved spesielle utstansinger bør stanseriss leveres som egen PDF-fil. Passmerker må da matche passmerker for trykkoriginalen. Hvis stanseriss ligger sammen med trykkbart materiale i en kompositt fil, må risset være spesifisert til ikke å blokke ut andre farger.

  Oppløsning

  Pass på at bilder har en oppløsning som er egnet til trykksakproduksjon. Hva som er passende oppløsning varierer med bildets motiv, type trykk og betraktningsavstand. 300 dpi i 1:1 er bra til detaljrike bilder i pene trykksaker. Ved å vurdere kombinasjonen av motiv, type trykkmateriale og betraktningsavstand vil man vanligvis kunne bruke bilder med langt lavere oppløsning. 1-bits elementer (fx logoer/strektegninger) bør normalt ha en oppløsning på minimum 1200 dpi i 1:1.

  Prøvetrykk

  Prøvetrykk skal medfølge. Hvis ikke annet er angitt antas prøvetrykk for å være simulering av ferdig trykk basert på trykkprofilen. Leveres ikke prøvetrykk bortfaller klagerett.

  Prøvetrykk sendes: Inkognito AS, Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo.

  Materiell sendes Inkognito AS pr:

  • http://filer.inkognito.no (Ubegrenset filstørrelse), eller

  • E-post (maks. 50Mb)

  Nedenfor er en liste over ønsket informasjon. Jo mer av dette det er mulig å opplyse om, desto bedre:

  Oppdragsinformasjon

  • Kontaktperson

  • Ev kontaktperson Inkognito

  • Hvilke jobber bildene skal brukes til

  • Ev returadresse og frist for retur for tilsendte vareprøver

  Informasjon om produkt

  • GTIN-nr. (EAN). (Viktig!)

  • Coop varenr.

  • Komplett produktbeskrivelse (inkl. varemerke)

  • Varegruppenr. (iflg. standard EAN Norge)

  • Varenr. leverandør

  • (Produsent/leverandør)

  • Ev. copyright

  • Ev. begrenset bruksrett (i tilfeller der et bilde kun kan brukes til én spesiell      jobb)

  • Ev. kampanjeperiode

  Viktig! Uansett hvordan informasjonen oversendes, må den henvise til det materiellet som mottas. Det må være enkelt å sette produkt/bilde i forbindelse med tilhørende informasjon.

  KONTAKT

  Bestille oppdrag:

  bestilling@inkognito.no

  Distribusjon:

  distribusjon@inkognito.no

  Økonomi / faktura:

  iselin@inkognito.no

  Inkognito fakturamottak:

  faktura@inkognito.no

   

   

  ADRESSE

  Telefon: 22 12 18 20
  Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo
  Postboks: 218 Bogstadveien,
  0323 Oslo

  © Inkognito AS